แจ้งเลขพัสดุ

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าซียูคะ
เช็คสถานะการจัดส่ง

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 14 มกราคม 2562

คุณณัฐวุฒิ  ลายน้ำเงิน  RB657634157TH

คุณปัญญาพร  สุบิน  ET069853480TH

คุณณัฐธันยา  สุสุทธิ  ET069853330TH

คุณอภิญญา  สิงห์สมดี  RB657634165TH

คุณจีระวรรณ  โสมแก้ว  RB657634188TH

คุณเพ็ญจิตต์  เลี่ยววิไลกุลวัฒน์  RB657634191TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าซียูคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 12 มกราคม 2562

คุณ paytaii reaubun LTWH000186019

คุณศศิกาญจน์ ผู้กำจัด RB657634143TH

คุณณติภา พุ่มประเสริฐ ET069853533TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าซียูคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 11 มกราคม 2562

คุณวรรณิศา  ไชยมะเริง ET069853312TH

คุณพวงพะยอม  หงส์เจียมจันทร์  LTWH000185358

คุณปวีณา  ประสงค์วัฒนา  RB657634130TH

คุณเบญจวรรณ  แจ่มจำรัส  ET069853326TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าซียูคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 10 มกราคม 2562

คุณไพรัตน์  ใจปาละ  RB657634090TH

คุณนภัสนันท์  นิตสุวรรณ์  RB657634109TH

คุณตุลยดา  คูทอง  RB657634112TH

คุณรุ่งนภา  ชัยวุฒิ  RB657634126TH

คุณจิราภรณ์  มีสุโข  ET069853462TH

คุณวิทยา  วุฒิมา  ET069853290TH

คุณสมชาย  สุวรรณ  ET069853459TH


ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าเอบีน่าคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

1 9 10 11