รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 22ตุลาคม 2564

คุณจันทร์จิรา นาภี EW471117706TH
คุณจิดาภา ชุ่มเย็น ESCH000072737AH (เคอรี่)

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าซียูคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 14 กันยายน 2564

คุณจันทร์จีรา นาภี ER922349937TH
คุณพัชรี จำนงค์จิตร ESCH0000629264U (เคอรี่)

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าซียูคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

คุณจุติรัช ทะนนศรี ESCH000044157GE ขนส่งเคอรี่

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าซียูคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx