รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 26 พฤษจิกายน 2564

คุณวารุศร (จอย ) ESCH000083211PC (เคอรี่)
คุณธัญยพร ซาววงศ์ ESCH00008322742 (เคอรี่)
คุณกมลรัตน์ ดาบสมศรี EV806626230TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าซียูคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 5 พฤษจิกายน 2564

คุณเอกชัย จิตรอารี RH338701607TH
คุณนิชาภา คำหงษ์ EW471117913TH

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าซียูคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564

คุณนันทวัน วิจันทร์ดา ESCH000074017BR (เคอรี่)
คุณปวีณา พันธ์กล้วยไม้ ESCH000074014P2 (เคอรี่ )

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าซียูคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx

รายงานการส่งสินค้าประจำวันที่ 22ตุลาคม 2564

คุณจันทร์จิรา นาภี EW471117706TH
คุณจิดาภา ชุ่มเย็น ESCH000072737AH (เคอรี่)

ทางเราทำการจัดส่งสินค้าให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอให้มีความสุขกับสินค้าซียูคะ
http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx